Willem II College

Het Koning Willem II College is een openbare scholengemeenschap van ongeveer 1800 leerlingen en 160 personeelsleden. De school heeft een vwo-afdeling voor atheneum en gymnasium, een havo-afdeling en een afdeling vmbo-tl. Leerlingen met bijzondere talenten op het kunstzinnige of sportieve vlak volgen voor een periode van drie jaar hun lessen op de afdeling muzisch of sport. De schaatsers zitten samen met andere sporters de eerste drie jaar in de sportklas.

De sportklas is bedoeld voor sporters die in hun sportbeoefening een landelijk niveau hebben bereikt, of daarvoor de potentie hebben. Uiteraard willen zij in hun tak van sport uitblinken en het hoogste (internationale?) niveau bereiken. Daarvoor is veel discipline en inzet nodig.
De jonge sporters zullen in de gelegenheid worden gesteld om hun dagelijkse training te integreren in het lesrooster van de school. Dit proberen we te realiseren door op school maximaal 8 uren in het lesrooster van ongeveer 28 lessen te reserveren voor training in de sportspecialisatie. Ook wordt er tijd ingeroosterd voor begeleiding bij huiswerk en voor zelfstudie. De sportklas wordt heterogeen samengesteld, wat wil zeggen dat de leerlingen niet zijn vóórgeselecteerd op grond van hun prestaties op school.

De samenstelling van de sportklas blijft de eerste drie leerjaren dezelfde. Aan het einde van het eerste leerjaar (brugklas) krijgt de leerling een vwo-, havo- of vmbo-tl-perspectief. In het tweede en derde leerjaar van de sportklas werkt de leerling verder op zijn eigen niveau om ervoor te zorgen dat de leerling kan doorstromen naar vwo, havo of vmbo-t.
In bepaalde gevallen is het mogelijk om als leerling van een andere afdeling of schooltype (bijvoorbeeld Gymnasium of vmbo), of als leerling van een geheel andere school toch deel te nemen aan de trainingen van het Schaatscollege. Meestal zal het hier gaan om leden van een gewestelijke selectie.   

Meer informatie op de website