Schaatsprogramma

De eerste drie jaar (Talentenklas) van de schaatsopleiding zijn algemeen, de leerlingen worden getraind op diverse schaatsdisciplines, waaronder langebaan, shorttrack, marathon en inline skaten. Leerlingen die al in een Gewestelijke Jeugdopleidingsploeg zitten krijgen hiervoor ondersteunende trainingen op het Schaatscollege. Hiertoe vindt regelmatig overleg plaats met de Gewestelijke coaches.

 

Naast de trainingen op het ijs zullen ook spinning-, loop-, fitness- en skeeler trainingen onderdeel gaan uitmaken van het programma. Per week wordt er minimaal 3x (en in de winter maximaal 4x) getraind.